Tăng chiều cao

Chiều cao là thành tố quan trọng, quyết định đến vóc dáng cũng như ấn tượng của bản thân đối với mọi người xung quanh. Chiều cao chịu tác động chủ yếu bởi gen, thói quen sinh hoạt, lối sống, chế độ ăn uống,… Vậy có những cách nào để tăng chiều cao nhanh chóng và hiệu quả?